FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को बार्षिक प्रतिवेदन | ८०/८१ Sunday, October 1, 2023 - 13:43 PDF icon compress_file.pdf
२०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन -२०७९ ७९-८० Wednesday, August 17, 2022 - 00:00 PDF icon barsik_samiksha.pdf
प्रतिबेदन पेश गरिएको सम्बन्धमा | 78/79 Monday, August 9, 2021 - 00:00 PDF icon 2.1.2 fianl.pdf
प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा | 78/79 Saturday, January 9, 2021 - 00:00 PDF icon 2.1.2.pdf
LGCDP अन्तर्गत को २०७४/०७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण (चालु) ७४/७५ Thursday, September 20, 2018 - 11:03
LGCDP अन्तर्गत को २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन (पूँजीगत) ७४/७५ Thursday, September 20, 2018 - 10:59
जेष्ठ नागरिक र सामजिक सुरक्षा को आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक विवरण ७४/७५ Thursday, September 20, 2018 - 10:55
रुरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक विवरण ७४/७५ Thursday, September 20, 2018 - 10:52