FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रकाश बि.क सव ओभरसियर
चेतनाथ गिरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cngiri12345@gmail.com 9857067916
हिमलाल पाण्डे अधिकृत छैठौं पशु सेवा शाखा ९८६०७९९३१५
नगेन्द्र नेपाल अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा ९८४७१२२५६४
राम प्रसाद अधिकारी अधिकृत छैठौं (शिक्षा) ramprasadadhikari1985@gmail.com ९८४१११४६०३
निर्मल पोख्रेल अधिकृत छैठौं सामान्य प्रशासन शाखा ,जिन्सी शाखा ९८४७०५९३८४
करुणा पन्थी अधिकृत (रोजगार संयोजक) रोजगार शाखा ९८४९६७५७६१
संजयकुमार मुखिया इन्जिनियर पुनर्निर्माण ९८०७८८५२७५
मिना बस्याल सहायक पाचौं महिला बिकास शाखा ९८४७३३६७५६
सन्तोष कुमार यादव सव इन्जिनियर पुनर्निर्माण ९८६३९७१५८५
सुधा ज्ञवाली सहजकर्ता ग्रामिण विकास सहजकर्ता ९८४७११४९७६
बिनित कुमार यादव अ.सव.इ. पुनर्निर्माण ९८६१०६०२९९