FAQs Complain Problems

वडा नं. ४-बलेटक्सार

ज्ञवाली वंशहरुको वासस्थान रहेको हुँदा ज्ञवा भनिएको र पौराणिक समयमा रकम /पैसा काट्ने ठाउलाई टक्सार भन्ने  गरिएको भनाई अनुरुप टक्सार भनियो |

Population: 
५१९५
Ward Contact Number: 
०७९४१०१०१ /baletaksarward4@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

कार्यपालिका सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

कर्मचारी

वडा सचिव

सव-इन्जिनियर

कार्यालय सहयोगी