FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(फलाटे) |

78/79 01/11/2022 - 10:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(उल्लिखोला रोड ) |

78/79 12/13/2021 - 11:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | ( हुलाकचौपारी )

78/79 12/12/2021 - 15:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | ( अटिजम पाठशाला )

78/79 12/07/2021 - 00:00

Invitation of Bid

78/79 11/29/2021 - 06:14

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (श्यालपोखरी,उल्लिखोला रोड)

78/79 11/03/2021 - 10:48

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना | ( चौतारा,त्वागा,अटिजम पाठशाला )

78/79 10/29/2021 - 00:00

कबाडी सङ्कलन सम्बन्धि सूचना प्रकासन गरिएको बारे

७९-८० 08/01/2021 - 16:07

बोल्पत्र स्व्कृती सम्बन्धी सूचना ।।।

७७/७८ 07/02/2021 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना |

७७/७८ 06/17/2021 - 16:20

Pages