FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना | (Medicine)

७७/७८ 05/16/2021 - 14:29 PDF icon aashaya.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (१५ सिया)

७७/७८ 05/05/2021 - 14:16

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (गाउँपालिका भवन)

७७/७८ 05/05/2021 - 14:13

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (Truma)

७७/७८ 05/03/2021 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (कृषि बजार )

७७/७८ 04/06/2021 - 12:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (बलेटक्सार हेल्थपोस्ट)

७७/७८ 04/06/2021 - 12:52

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(रिमुवा बिल्डिंग )|

७७/७८ 04/06/2021 - 10:16

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(जनाबोध सेकेण्डरी विधालय)|

७७/७८ 03/04/2021 - 12:01

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(खेलमैदान ,तालखोला )|

७७/७८ 03/01/2021 - 00:00

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(हेल्थ पोस्ट ,कृषि पूर्वाधार )|

७७/७८ 02/25/2021 - 10:52

Pages