FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कबाडी सङ्कलन सम्बन्धि सूचना प्रकासन गरिएको बारे

७९-८० 08/01/2021 - 16:07

बोल्पत्र स्व्कृती सम्बन्धी सूचना ।।।

७७/७८ 07/02/2021 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना |

७७/७८ 06/17/2021 - 16:20

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचनाग्वादी हेल्थ पोस्ट phase -२ ) |

७७/७८ 05/23/2021 - 12:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना(ward 6 health ,ruru swasthya phse2) |

७७/७८ 05/21/2021 - 00:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना | (Medicine)

७७/७८ 05/16/2021 - 14:29 PDF icon aashaya.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (१५ सिया)

७७/७८ 05/05/2021 - 14:16

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (गाउँपालिका भवन)

७७/७८ 05/05/2021 - 14:13

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (Truma)

७७/७८ 05/03/2021 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (कृषि बजार )

७७/७८ 04/06/2021 - 12:53

Pages