FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ सभा निर्णय २०७९/०३/१०

78/79 06/24/2022 - 00:00 PDF icon gausabha.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९/०३/०१

78/79 06/15/2022 - 00:00 PDF icon asar 3.pdf