FAQs Complain Problems

श्रीङ्गेश्वर तपोभूमि

Read More

रिडी बजार क्षेत्र

Read More

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका,गुल्मीको परिचय

गुल्मी जिल्लाको पूर्वी भेगमा पवित्र कालिगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा रुरुक्षेत्र  गाउँपालिका अवस्थित छ | हाम्रो देशको २०७२ असौज  ३ को संघिय संबिधान अनुसार २०७३ फाल्गुन २७ मा स्थानिय तहको रुपमा रुरुक्षेत्र  गाउँपालिकाको घोषणा भएको हो | <

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ मिनेट देखि २ घण्टा सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि /पशु शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि /पशु शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपालि नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी ,व्यहोरा खुलेको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आधा घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा शाखा प्रमुख /स्रोतव्यक्ति
सेवा दिने कार्यालयः- शिक्षा शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सेवा संग सम्बन्धित साथै विद्यालय सम्बन्धित निकायको निर्णय ,सिफारिस

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- बिरामीको अवस्था हेरी तुरुन्त ,पालै पालो
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य संस्था इन्चार्ज
सेवा दिने कार्यालयः- प्रा.स्वा.केन्द्र ,हे.पो.
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क ,सामान्य(इमर्जेन्सी टिकट ,ल्याब शुल्क ,प्लास्टर ,चिरफार शुल्क )
आवश्यक कागजातहरुः-

आवश्यकता अनुसार छुटको लागि नागरिता परिचय पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १/२ शाखा १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- स्वास्थ्य शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिता ,सेवा संग सम्बन्धित कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- घटनाको गम्भीरता हेरी समय लाग्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- गा.पा. उपाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपाली नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी ,व्यहोरा खुलेको निबेदन ,अन्य आवश्यक कागजातहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आधा घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००/-,रु २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपालि नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी ,व्यहोरा खुलेको निबेदन ,अन्य आवश्यक कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आधा घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क ,त्यस पछि रु ५० सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-

घटनामा सलग्न व्यक्तिहरुको नेपाली नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- चौमासिक रुपमा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपाली नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी ,निवेदन

जानकारी